SMSS - Svenska Sjöar

Senast aktiva
Topplista

Regler


Regler för tävlingen SMSS, Svenska Sjöar
Regler SMSS ver 3.1 (2024-01-01)

Syfte
Syftet med tävlingen SMSS är att stimulera amatörradio, uppmuntra fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Arrangör
Initiativtagare är SM6CJJ, Jan Johansson och SM6TOB, Bengt Karlsson, ägare av SMSS är SM6TOB, Bengt. Tävlingen drivs av SK6EI, Skövde amatörradioklubb

Deltagare
Alla med ett giltigt amatörradiocertifikat kan vara med.

Aktiviteten
Att genomföra största möjliga antal konfirmerade QSO där minst den ena stationen befinner i ett SMSS-område (sjö).

Registrering
Deltagare i SMSS registrerar sig på hemsidan www.svenskasjoar.se där också alla QSO loggas.

Frekvensband
Enligt IARU:s bandplan. Alla trafiksätt tillåtna. QSO via repeater eller fjärrsändare godkänns ej för station i område.
Anropsfrekvenser (kHz)
7085 7020
3740 3540

Anrop
Lämpligt anrop för resp. trafiksätt är:
SSB: CQ Svenska Sjöar.
CW: CQ SMSS. Lämplig rapport är 599 / ABCD. Bråkstrecket bryter av bra och underlättar mottagningnen av området. Tänk även på att anpassa hastigheten!

Loggning av QSO
Genomfört QSO loggas på SMSS hemsida inom 14 dagar. För godkänt QSO måste motstationens logg tidsmässigt matcha varandra med högst 45 minuter. Det går inte att radera bekräftade loggar. OBS! Skulle du av misstag ha sänt fel områdesnummer är det mycket viktigt att det meddelas på bloggen för att undvika misstankar om fusk.
Okonfirmerade QSO raderas på årsbasis.

Poängberäkning
Ny poängberäkning fr.o.m. 2024-01-01
Poäng ges i tre nivåer till unika kontakter på följande sätt:

Ute = "vid sjö"
Inne = "ej vid sjö"

Första gången kombinationen körs:
- Inne mot ute: 2 poäng vardera. Observera att om en annan station aktiverar samma SMSS ger även det poäng!
- Ute mot ute: 3 poäng vardera

Vid samma kombination under annat år gäller följande:
- Inne mot ute: 1 poäng vardera.
- Ute mot ute: 2 poäng vardera

Man får poäng för både annat mode och band.

Övergripande bestämmelse
Sändtagare antenn och strömförsörjning (all utrustning) skall befinna sig max 50 meter från aktuell sjö och man ska vara portabel, mobil eller /MM för att kunna tillgodoräkna sig dubbla poäng.
Är man bosatt, sommarstuga eller liknande vid ett sjöområde och använder stationär utrustning ska ej SjöID uppges och då ges endast en poäng.
Är sjöns stränder omöjliga att beträda (t.ex. sankmark) får deltagaren själv avgöra vad som rimligt. Du kan befinna dig var som helst runt aktuell sjö. Det går inte att aktivera fler än 2 sjöar åt gången. I alla sammanhang gäller sunt förnuft och god tävlingsanda.

Avgifter
Det kostar inget att vara med. Det finns inga priser.

Topplista
SMSS-tävlingen har inget bestämt slut utan en dynamisk topplista (jämför verifierade DXCC-länder) visar den med de flesta poängen. Det betyder praktiskt att en deltagare kan vara aktiv en viss period för att sedan återigen ta upp aktiviteten t.ex. ett år senare med tidigare erhållna poäng.

Styrgrupp
Aktiviteten leds av en styrgrupp som består av SM6TOB Bengt och SA5MMM Lennart.

Support
Vid loginproblem / lösenåterställning mailas supporten. Vi ändrar inte på loggar och uteblivna bekräftelser. Förslag på nya funktioner tas tacksamt emot till smss(at)sk6ei.se

Regeländringar
Tävlingsledningen kan behöva ändra reglerna vilket i så fall meddelas på Bloggen.

Regelbrott
Som värdegrund gäller Sändaramatörernas Hederskodex länk till PDF-dokument (se nedan) och sunt förnuft. Att t.ex. medvetet uppge annan sändningsplats än den som rapporteras är helt oacceptabelt. Nolltolerans gäller nedsättande kommentarer i skrift och sändning mot andra deltagare. Det är alla deltagares ansvar att själva kontakta den eller de som man anser agerar felaktigt. Endast i undantagsfall går tävlingsledningen in och stänger av deltagare.

En sändaramatör ska

- främja god trafikkultur och aldrig använda radio, internet eller annat för att förstöra nöjet för andra.

- använda sådant språk att ett barn kan lyssna.

- visa vänlighet, medkänsla och hjälpsamhet på banden och i övriga kontakter med andra.

- vara lojal mot nationella och internationella bestämmelser och överenskommelser.

- efter bästa förmåga följa den tekniska utvecklingen, ha en effektiv radiostation

  samt använda den med gott omdöme.

- vara beredd att med sin radiostation ställa sig till samhällets förfogande.


Links: SM290  SMFF  SSA  WWFF