SMSS - Svenska Sjöar

Senast aktiva
Topplista

Hjälp


Här har vi samlat viktig information och förklaringar till sidorna

Kartan
På kartan markeras alla sjöar med olika färger och enligt internationell standard
markeras sjöars position vid utloppet. Du kan naturligtvis sitta var som helst runt sjön.
Kartan är centrerad över angiven lokator under "Mina uppgifter". Aktuell GPS-position i grader för markören visas överst till vänster. Högerklick visar de 400 närmsta sjöarna för aktuell position. Vänsterklick på en sjömarkering visar ID, namn och position. Dubbelklick zoomar in och centrerar.
Sökning på "Id" listar vem som har kört sjön och när. Visning av innevarande års aktiverade och körda områden fås genom att i "Områdesnamn" skriva current year. Söker du istället på mina egna visas alla dina aktiverade och körda sjöar.
Aktuell kartbild kan exporteras till en gpx-fil för bl.a. visning på andra kartor. Observeta att teckenkodningen är UTF-8!
GPS aktiveras genom att klicka på GPS-ikonen uppe tv. i kartan. OBSERVERA att GPS i dator eller mobil enhet måste vara aktiverad för att få exakt position. Tänk även på att det dröjer en stund innan GPSen rapporterar exakt position. Funktionen genererar ett spår av GPS-punkter. Blir det för många får du ladda om kartan och återigen aktivera funktionen.

Allmän markering
Aktiverad sjö - RSTS ifylld (körd på CW markeras med en prick)
Körd sjö - RSTM ifylld
Aktiverad och körd - Både RSTM & RSTS ifyllda (körd på CW markeras med en prick)
GPS-spår

Definition av sjö
Databasen i SMSS innehåller ca 100.000 svenska sjöar där alla har erhållit en fyrställig
bokstavskod för att underlätta identifieringen.

Alla uppgifter kommer från SMHI. Enligt internationell standard markeras sjöars position
vid utloppet
, det innebär att markeringen av sjön sitter vid utloppet och inte mitt i sjön på kartan.
SMHIs definition på “sjö” är också att den är större än en hektar, motsvarande 100 X 100 meter.

Det betyder att det kan vara svårt att hitta markering för t.ex. Mälaren,
Dellensjöarna och andra sjösystem. Men detta är alltså ett vatten även om delar av
sjösystemen på kartor benämns med egna namn.
Inga sjöar kommer att tas bort och inga sjöar kommer att läggas till.
Många mindre sjöar framför allt i inre Norrland har inget officiellt namn.


Senast aktiva (20 senaste)
Här visas senaste dygnets aktivitet i loggen vad gäller körda områden.
Fem färger visar aktualitet.
GRÖN - Området är loggat/finns i loggen.
RÖD - QSO mindre än 5 minuter.
BLÅ - QSO mellan 5 - 15 minuter.
SVART - QSO äldre än 15 minuter.
GRÅ - QSO äldre än ca. 12 timmar.
Klicka på sjö-id för att visa positionen på kartan.
Det är av vikt att ni som sitter hemma loggar direkt samt att onlinetid används för att informationen ska vara nyttig för övriga! Synkronisera gärna klockan mot en tidsserver. Är tidsfelet för stort uppdateras inte senast aktiva.
Plinget kan väljas av/på samt med eller utan repetition under "Mina uppgifter" i "Loggbok".

Senast aktiva - mobilnotifikation
För att få information om senast körda områden då man inte sitter vid datorn kan appen Pushover användas. Appen levereras av 3:e part och kan provköras i 30 dagar innan ett köp krävs till en rimlig kostnad på 50kr.
Pushover för Android
Pushover för IOS
Registreringslänk för prenumeration finns under mina uppgifter i loggboken.


Stat-widget
Här visas dagens körda områden och QSO:n i kortfornat. Passar bra för utekörare som snabbt vill se vad som körs "just nu". Sidan kan t.ex läggas in i appen "Web Widget" och då fås utseendet som på bilden.
Använd länken "svenskasjoar.se/stat_widget.php?user=DittCall". ("DittCall" byter du naturligtvis ut mot eget "Call")

RBN-information
Två alternativ för att kontrollera RBN-spottar finns. Antingen via menyn eller via "Senast aktiva" där en spot markeras med ">>>>". Samma färgkodning som ovan gäller med undantaget att spotten tas bort efter ca 30 minuter. För att bli spottad krävs "RBN aktiv för din signal" är ikryssad under "Mina uppgifter" i "Loggbok" samt man sänder CQ på 3540 +/- 3kHz.
Observera att det endast är du som utekörare på CW som ska ha funktionen ikryssad och att ändrad inställning kan ta upp till 24 timmar innan den slår igenom!
Spottarna levereras av SM7IUN via The Nordic Skimmer www.voacap.com/skimmer i Finland.
Senast aktiva uppdateras automatiskt och det plingar till när en ny sjö läggs in i listan.

Självspottnig
Självspottnig är tillåtet om inget gensvar fås på CQ. Det görs i loggboken genom att logga följande: QSOCall "SPOT", OmrS "Ditt område", Anteckning "QRG". Alltså SPOT, Områdesnummer samt Frekvens med fyra siffror.
Regler
- Spottning får ej ske i onödan.
- Stationen måste finnas minst 5 minuter på aktuell QRG efter spottning.


Diplom
Diplomhanteringen är automatisk och markeras med en länk i Loggboken bredvid aktuell poängställning. Efter att diplomet har skapats kan det hämtas och skrivas ut via Diplom.
Diplomen delas ut enligt följande:
Grunddiplom 100 körda poäng. Nästa diplom fås vid 250, nästa vid 500 körda poäng och därefter var 500:e poäng.


Bloggen
Det som skrivs i bloggen ska vara relaterat till aktiviteten Svenska sjöar.

Tänk på vad du skriver. Inlägg som kan anses stötande eller kränkande kan komma att tas bort, detsamma gäller bilder.
Egna inlägg kan alltid redigeras. Har ett inlägg fått kommentarer kan det ej längre tas bort. För att kunna radera ett inlägg måste först alla bilder tas bort.
Tänk på bildens rotation. Det finns en funktion Autorotation av bilder som läser av bildens EXIF-data och vänder bilden rätt.
Bloggen uppdateras automatiskt var 10:e minut.


Chatt
I loggboken finns en chattfunktion. Den är tänkt att användas för "snabba meddelanden" och följande gäller.

Tänk på vad du skriver.
- Inlägg som kan anses stötande eller kränkande är inte tillåtna.
- Inlägg raderas automatiskt efter 3 timmar.
- Det du skriver bör inte vara längre än en mening. Exempel på innehåll "SK6EI 7085"
- Använd bloggen till övriga inlägg!

Senaste inlägget visas nederst ovanför rutan där kommentarerna skrivs. Framen scrollas automatikt till senaste inlägget så länge man inte har klickat i rutan för att skriva något.


Resultat
Här återfinns alla resultat uppdelade på total poäng, aktiverade, körda sjöar under året samt övriga års resultat. Dessutom finner du alla medtävlandes och din personliga statistik. För att se medtävlandes statistik klickar du på signalen under Körda sjöar. Där visas även antalet QSO samt antalet aktiveringar på aktuell sjö.
Du kan även enkelt maila en person genom att klicka på signalen under Poängtävlingen om du är inloggad.
Tänk på att klicka på "Alla" för att se totalen för samtliga år.


Topplista
Topplistan visar årets resultat.


Loggboken
Vid loggning 'crosscheckas' data mot motstationen. För att få ett bekräftat QSO måste tiden vara inom +/-45 minuter samt sjö-id måste stämma.
'Crosschecking' görs även mot mottaget område under aktuellt år. På så vis kan man lätt se om ett område redan har körts. Om så är fallet grönmarkeras loggad station. OBS, kontroll av sänt område sker EJ.
Bekräftade (kryssade) QSO är normalt låsta och kan ej redigeras med undantag från "Anteckning". Anteckning kan redigeras genom att klicka på platsen för den. Tänk på att Anteckning syns vid loggsök.

Upplåsning av bekräftat QSO
För att ta bort ett felloggat QSO krävs att båda parterna är över ens. Förfarandet förklaras i bloggen.

Loggboken kan sorteras på obekräftade QSO genom att kryssa i rutan längst ned i loggen. Det finns även möjlighet att söka valfritt call i valfri loggbok.
Möjlighet finns att ladda upp och exportera en ADIF-fil enligt följande standard. Vid export exporteras alltid hela loggen. Loggfilen kan redigeras med ADIF2XLS.
Offlineloggning:
Loggning kan göras mha. SMSSLog.pdf OBS, vi ger ingen som helst support på programmet som du kan ladda ned här.
SMSSLog Ver-1.0


Informationsblad
Ibland dyker det upp intresserade och även andra nyfikna personer som undrar vad man håller på med? Denna info kan vara bra att lämna om vår hobby. SMSS-info-ver-1.pdf Du skriver ut den på ett A4 papper eller annat format.


Historik
Svenska sjöar hade premiär i mars 2016 efter ca 5 månader av kodning och provkörning av plattformen. Design av Jan, SM6CJJ och kodning av Bengt, SM6TOB. Nedlagd tid är förmodligen runt 1000 timmar. Iden till tävlingen hade funnits en längre tid och när SMFF år 2014 abrupt ständes ned av föregående administratör uppstod ett vakuum bland portabelkörarna. Detta blev startskottet. År 2018 lämnade Jan SMSS som administratör.